Společnost McCain sníží dopad našich 15 výrobních závodů v kontinentální Evropě na životní prostředí.

Společnost McCain si stanovila 4 zcela srozumitelné a jasné cíle, které mají napomoci ke splnění tohoto závazku:

1. NULOVÉ ODPADY  

Měření nepřetržitého zlepšování energetické a environmentální výkonnosti.

Zavázali jsme se omezit plýtvání potravinami: delší brambory používáme na hranolky; malé brambory používáme na výrobu bramborových vloček a specializovaná jídla; a zbytkové a odpadní brambory se používají jako krmivo pro hospodářská zvířata, organická hnojiva nebo se přeměňují na bioplyn. Pokud jde o nerecyklovatelný odpad, naše továrny nejsou vybaveny spalovnami a my se snažíme pokud možno nic nepálit. V nevyhnutelných případech se ze spalování odpadu získává energie.

2. SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Od roku 2008 jsme ušetřili 258 195 MWh, což je ekvivalent roční spotřeby energie více než 21 516 domácností.

V roce 2008 jsme zavedli akční plán na snížení spotřeby elektřiny, zemního plynu a bioplynu. Nainstalovali jsme energetický rekuperační systém na páru, jehož součástí jsou kotle a fritézy, na elektrická zařízení jsme nainstalovali metody regulace rychlostia a regulujeme tlak tlakových kondenzátorů. To nás vedlo ke snížení spotřeby energie v našich výrobních zařízeních v roce 2017 o 14 %.

3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V NAŠICH ZÁVODECH

Objem methanu jsme snížili o 2 600 000 m3, což znamená, že jsme zabránili uvolnění 5 300 tun CO2, což odpovídá 5 300 zpátečních letů z Paříže do New Yorku.

Francouzský výrobní závod v Matougues se rozhodl snížit svůj globální dopad na životní prostředí od nynějška do roku 2020 o 50 %. Všechny žárovky budou nahrazeny LED žárovkami a existuje iniciativa na instalaci bio reaktoru, který přeměňuje organický odpad na bioplyn. Další podobné projekty, které upřednostňují využívání energie z obnovitelných zdrojů, zajistily, že v letech 2016 až 2017 jsme ušetřili emise CO2 v rozsahu odpovídajícím cca 130 000 km najetých autem.

4. SNÍŽENÍ VYUŽITÍ VODY A ÚPRAVA VODY

Ve srovnání s rokem 2015 jsme v roce 2017 ušetřili 196,373 m3 vody, což odpovídá 78 olympijským plaveckým stadionům.

Od roku 2015 jsme realizovali plán na snížení spotřeby vody v našich výrobních závodech: v letech 2015 až 2017 jsme ušetřili 150 litrů vody na tunu konečného produktu brambor. Úspěšní jsme byli také v oblasti čištění odpadních vod; podařilo se nám zajistit, že voda vypouštěná zpět do životního prostředí má stejné vlastnosti jako v době, kdy byla poprvé čerpána a použita; to se týká například teploty, hladiny fosfátů, hladiny dusičnanů aj.

Podívejte se na naše video o obnovitelných zdrojích energie ve Velké Británii: