DOBRÝ PARTNER

Zavázali jsme se spolupracovat s místními firmami a subjekty občanské společnosti na zlepšení života obcí, ve kterých působíme.

Věříme v sociální podniky, společnosti, které mají alternativní obchodní model založený na principech sdílené hodnoty. Veškeré zisky reinvestujeme do vývoje modelu, který umožňuje sociálnímu podniku rozšířit jeho sociální poslání a posílit jeho ekologický a sociální dopad. Společnost McCain zatím uvedla do života 3 sociální podniky.

CAMPO VIVO:

Campo Vivo je společným podnikem společnosti McCain a laureáta Nobelovy ceny míru, Muhammada Yunuse. Campo Vivo pomáhá znevýhodněným zemědělským rodinám v kolumbijské Une v pěstování brambor, mrkve a hrachu. Sociální podnik nakupuje plodiny od pěstitelů za přiměřenou cenu a Kultivační centrum excelence jim poskytuje školení.

MOULAT EL KHEIR:

Moulat L’Kheir byl vytvořen v březnu 2016, během semináře pořádaného v Casablance, kde se sešli různí lidé různých profesí, věku a zkušeností. Společně se rozhodli najít sociální problém, který by chtěli v jejich zemi vyřešit. Tak vznikl Moulat L’Kheir. Moulat l’kheir je sociální podnik vytvořený společností Agropros (zemědělská společnost) Label’vie (maloobchodní součást skupiny Carrefour) YoziFood (místní distributor potravin), nositelem Nobelovy ceny Pr.Yunusem a společností McCain. Cílem projektu Moulat l’heir je bojovat proti chudobě ve venkovských oblastech tím, že poskytuje mužům práci při produkci brambor a místním ženám práci v dílně na výrobu čerstvých hranolek. Brambory, které produkují muži, se prodávají v obchodech Label’vie a čerstvé hranolky se prodávají společnosti YoziFood, který je distribuuje prostřednictvím provozovatelů potravinářských služeb. Díky prodeji brambor a čerstvých hranolek získal Moulat l’Kheir finanční prostředky na podporu programu zaměřeného na vzdělávání venkovských dětí, zejména dívek.

EnVie:

Společnost EnVie byla spoluzaložena společnostmi McCain, Randstad, Colryut, Reo Velling a Belgickou federací potravinových bank. Smyslem založení společnosti EnVie bylo dosáhnout omezení plýtvání potravinami. Společnost kupuje zeleninu, která se kvůli svým estetickým vlastnostem a rozměrům nedostane do distribuce, a vyrábí z ní polévku. Envie navíc zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané lidi a pomáhá jim tak najít nové a stabilní zaměstnání. V rámci tohoto procesu poskytuje Envie zemědělcům dodatečný příjem za „ošklivou zeleninu“. Všechny polévky se prodávají v obchodech skupiny Colryut a tento příjem umožnil sociálnímu podniku, aby se uživil a rozšířil své působení.